کم تر کسی رو پیدا می‌کنید که اسم Chat-GPT به گوشش نخورده باشه. حالا پس از گذشت مدتی مدیر OpenAi ( خالق Chat-GPT ) در هیئت سنا تذکر داد؛ نگران استفاده از هوش مصنوعی در انتخاباتپیش رو آمریکاست، هم چنین خاطرنشان کرد که مراجع قانونی به زودی باید قوانین و مقررات بشدت محکمی رو برای این موضوع وضع کنند. سام آلتمن در ادامه گفت؛ من در این مورد عصبانی هستم اما گذر زمان همراه با وضع قوانین مربوطه این مشکل را هم حل خواهد کرد.

برای سال‌ها شرکت‌های بزرگ و کوچک با صرف ملیاردها دلار بر روی هوش مصنوعی تلاش کردند تا دنیا تکنولوژی رو وارد بعد جدیدی کنند، اما حالا خیلی از افراد نگران مشکل‌های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و ... هستند و تعدادی هم حتی بر این فکرند که بشر به دست هوش مصنوعی نابود خواهد شد.

در این دنیا خوبی با بدی در کنار هم معنی پیدا می‌کنه. همونطور که وقتی کشتی اختراع شد، خیلی‌ها از غرق شدن با کشتی هراس داشتن، اما با گذشت زمان ثابت شد که سفر کردن ، حمل و نقل ، مبادلات کالا و ... از مزایا اختراع کشتی بود.

این مثال در مورد هوش مصنوعی هم صدق میکنه ، در کنار تئوری‌های مختلف و ترس همگانی از این تکنولوژی ما در آینده شاهد ساخت فرمول درمان خیلی از بیماری‌ها ، تکنولوژی جدید راه و جاده ، راهکارهای آموزشی و ... از هوش مصنوعی خواهیم بود، که تمام آن ملزم به ایجاد قوانین جدید و مدرن در این حوزه خواهد بود.