سرفیس بوک 2 همراه با قلم

چین در مسیر تبدیل‌ شدن به رهبر هوش مصنوعی است

/post-45

چین در حوزه‌ی هوش مصنوعی یکی از رقبای اصلی آمریکا محسوب می‌شود و برای تبدیل‌شدن به رهبر بازار تعداد زیادی مدل زبانی بزرگ منتشر کرده است.