ماتریکس چیست

چرا برخی افراد باور دارند که در ماتریکس زندگی می‌کنیم؟

/post-9

برخی دانشمندان تصور می‌کنند ما در جهانی شبیه‌سازی شده زندگی می‌کنیم، اما این فرضیه‌ی عجیب چقدر به واقعیت نزدیک است؟