موشک پس اس ال وی

هند اولین کاوشگر خورشیدی خود را با موفقیت پرتاب کرد

/post-27

پس از موفقیت در تبدیل‌شدن به چهارمین کشور فاتح ماه، هند اکنون با فضاپیمایی دیگر قصد دارد از برخی از مهم‌ترین اسرار خورشید پرده بردارد.