مکبوک ایر m1

راهکار یک شرکت خصوصی برای زباله‌های فضایی: جمع‌آوری با کیسه‌‌های مخصوص!

/post-22

طبق این ایده جدید، کیسه باد شده‌ در مدار می‌تواند حرکت کند و قطعات مختلف زباله و چیزهای دیگر را به‌دام بیاندازد.