کوله پشتی ضد تعریق

انقراض بیخ گوش اجداد ما؛ یک میلیون سال پیش فقط ۱۲۰۰ انسان باقی مانده بود

/post-37

تقریبا یک میلیون سال پیش، تعداد انسان‌ها تا حدود ۱۲۰۰ نفر کاهش یافت و این سقوط جمعیتی ظاهرا به واگرایی بین انسان‌های امروزی و خویشاوندان او دامن زد.


فیلترینگ هم نتوانست اینستاگرام و تلگرام را از روزمره مردم جدا کند

/post-35

فیلترینگ نتوانست حریف میزان تولید محتوا و بازدید از صفحه‌های عمومی و فروشگاهی اینستاگرامی شود.