گرمای زمین

رنگ ابداعی دانشمندان وعده کاهش هزینه برق را می‌دهد

/post-12

دانشمندان رنگ جدیدی ابداع کرده‌اند که با هدف انقلابی در بهره‌وری انرژی، به کاهش قابل توجه مصرف انرژی، هزینه‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود.