گلس مکبوک ایر 2020

استفاده از چند حساب واتساپ روی یک دستگاه فراهم شد

/post-41

نسخه‌ی آزمایشی واتساپ ویژگی‌های جذاب مختلفی ارائه می‌دهد که مهم‌ترین آن امکان استفاده هم‌زمان از چند حساب روی یک دستگاه است.